Happy Guru Purnima Quotes in Marathi 2020 – Guru Purnima quotes, messages, SMS in Marathi.

guru purnima sms marathi
The full moon of Ashadh month is called Guru Purnima. There is a law of Guru Puja during Guru Purnima, which comes at the beginning of the rainy season. For four months from this day, the saints and sages stay in one place and shed the Ganges about knowledge.
These four months are the best in terms of weather. Neither excess heat nor excess cold. Therefore, it is suitable for the knowledge just as rain-fed to the land heated by the heat of the sun and the power to produce crops. The seekers present in Gurucharan can attain knowledge, peace, devotion, and yoga power.

Happy Guru Purnima Quotes in Marathi 2020

All the scriptures have praised the Guru. There may be differences in God’s existence, but no differences have yet arisen for the Guru. All religions and communities have recognized the importance of Guru.
The guiding scriptures of Indian culture mention the meaning of Gu – darkness or basic ignorance, and Ru has been interpreted – its prevention.
The Guru is designated as a Guru because he removes ignorance from the enlightenment. That is, one who removes darkness and leads to light is termed, Guru.

Happy Guru Purnima SMS messages in Marathi 2020

गुरू ब्रम्हा गुरू विष्णू गुरू देवो महेश्वरा गुरू साक्षात परब्रम्ह तस्मै श्री गुरवे नम: जय गुरुदेव …।
 सर तुमची कमी मला आज भासत आहे कारण तुमच्यामुळे मी घडलो आहे तुमच्यासमोर मी नतमस्तक झालो आहे मला आर्शिवाद द्या ही माझी इच्छा आहे गुरूपौर्णिमेच्या शुभेच्छा
 गुरु म्हणजे ज्ञानाचा उगम आणि अखंड वाहणारा झरा.. गुरु म्हणजे निष्ठा आणि कर्तव्य.. गुरु म्हणजे निस्सीम श्रद्धा आणि भक्ती.. गुरु म्हणजे विश्वास आणि वात्सल्य.. गुरु म्हणजे आदर्श आणि प्रमाणतेचे मूर्तिमंत प्रतिक.. आजपर्यंत कळत नकळतपणे ज्ञान देणाऱ्या सर्वांना, आजच्या गुरुपौर्णिमेच्या दिवशी माझे वंदन…!! गुरू पौर्णिमेच्या हार्दिक शुभेच्छा..!
गुरूविण न मिळे ज्ञान, ज्ञानाविण न होई जगी सन्मान.. जीवन भवसागर तराया, चला वंदु गुरूराया|.. जे जे आपणासी ठावे, ते दुसर्यासी देई, शहाणे करून सोडी, सकळ जना.. तो ची गुरू खरा, आधी चरण तयाचे धरा.. आपणास गुरूपोर्णिमा दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!
आज गुरुपौर्णिमा ज्यांनी मला घडवलं, या जीवनात मला जगायला शिकवलं, लढायला शिकवलं, अशा प्रत्येकाचा मी ऋणी आहे… असेच माझ्या पाठीशी उभे रहा, माझ्यासाठी प्रत्येक व्यक्ती गुरु आहे. मग तो लहान असो व मोठा.. मी प्रत्येकाकडून नकळत खुप काही शिकत असतो.. अशा आपल्या सारख्या लहान मोठ्या थोर व्यक्तींना माझा हृदयापासून धन्यवाद…! गुरु पौर्णिमेच्या हार्दिक शुभेच्छा!
आज गुरुपौर्णिमा ज्यांनी मला घडवलं, या जीवनात मला जगायला शिकवलं, लढायला शिकवलं, अशा प्रत्येकाचा मी ऋणी आहे… असेच माझ्या पाठीशी उभे रहा, माझ्यासाठी प्रत्येक व्यक्ती गुरु आहे. मग तो लहान असो व मोठा.. मी प्रत्येकाकडून नकळत खुप काही शिकत असतो.. अशा आपल्या सारख्या लहान मोठ्या थोर व्यक्तींना माझा हृदयापासून धन्यवाद…! गुरु पौर्णिमेच्या हार्दिक शुभेच्छा!
गुरू ब्रम्हा गुरू विष्णू गुरू देवो महेश्वरा गुरू साक्षात परब्रम्ह तस्मै श्री गुरवे नम: जय गुरुदेव …।
जो तुम्हाला चांगले सांगतो, तुमच्या भल्याचा विचार करतो अशा व्यक्तीला आपले गुरू माना. मग तो वयाने लहान असो वा मोठा याचा विचार करू नका. अशा चांगल्या व्यक्तीने अपमान केला, रागावली तरी त्याला सोडू नका. कारण मोठेपणा देऊन लुबाडणारे अनेक आहेत पण तुम्हाला मार्ग दाखवणारे फार कमी असतात.
जो तुम्हाला चांगले सांगतो, तुमच्या भल्याचा विचार करतो अशा व्यक्तीला आपले गुरू माना. मग तो वयाने लहान असो वा मोठा याचा विचार करू नका. अशा चांगल्या व्यक्तीने अपमान केला, रागावली तरी त्याला सोडू नका. कारण मोठेपणा देऊन लुबाडणारे अनेक आहेत पण तुम्हाला मार्ग दाखवणारे फार कमी असतात.
जेव्हा गुरूंचा आशीर्वाद आणि शिकवणुकींचा प्रकाश असेल तेव्हा तुमच्या आयुष्यात अंधार होणार नाही. गुरु पूर्णिमा शुभेच्छा!
आपण आता ज्या मार्गावर आहात त्याकडे टिकून रहा, आपल्या गुरूने दर्शविलेल्या मार्गाचे अनुसरण करा, यश तुमच्याकडे येईल, आपण आपल्या जीवनाचा तारा व्हाल गुरु पूर्णिमा शुभेच्छा!
जगासाठी आपण कदाचित एक शिक्षक असाल परंतु आपल्या विद्यार्थ्यांसाठी आपण एक नायक आहात!

देवाचे आशीर्वाद तुमच्यावर सदैव राहतील. गुरु पौर्णिमेच्या हार्दिक शुभेच्छा !

Also read : Happy Guru Purnima Whatsapp Status videos 2020

Guru Purnima 2020 whatsapp messages in marathi

I hope you have enjoyed this article regarding Happy Guru Purnima Quotes in Marathi, and we also wish our every reader a peaceful Happy Guru Purnima. Stay Home and stay safe; if anything new happens, world wire will notify you.
please make use of these quotes send to your respected teachers and gurus. Also wish them a very happy and respected guru purnima from us – Team world-wire.com

ww newsletter

Subscribe to Email Updates :


About the author

Praneet Thakur

Praneet Thakur is a dynamic entrepreneur and SEO expert from Mumbai, known for founding startups like ShoutRank and World Wire. His expertise in digital marketing and passion for blogging have helped clients achieve top rankings in competitive markets. As an editor for World-Wire, Praneet has made significant contributions to the internet news and marketing industry.

Add Comment

Click here to post a comment